Bảng giá đất Bình Dương năm 2020, cao nhất 37,8 triệu đồng/m2

0
6695
Bang Gia Dat Binh Duong 2020 4

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024 được áp dụng từ 01/01/2020, trong đó, một số tuyến đường thuộc phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một có giá đất cao nhất 37,8 triệu đồng/m2.

Bang Gia Dat Binh Duong 2020

Cụ thể, đối với đất nông nghiệp, giá đất bằng khung giá tối đa do Chính phủ quy định tại Nghị định số 104/2014/NĐ-CP nhưng đảm bảo sự hài hòa giữa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Bổ sung bảng giá đất rừng đặc dụng: Áp dụng bằng giá đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ (mức tối đa 450.000 đồng/m2).

Đối với đất phi nông nghiệp, bổ sung bảng giá đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Áp dụng bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ. Bổ sung bảng giá đất quốc phòng, an ninh: Áp dụng bằng 65% giá đất ở.

Đối với đất ở đô thị, các tuyến đường loại I ở vị trí 1 của thành phố Thủ Dầu Một, gồm: Yersin, Bạch Đằng, Cách mạng tháng Tám, Đại lộ Bình Dương, Điểu Ong, Đinh Bộ Lĩnh, Đoàn Trần Nghiệp, Hùng Vương, Nguyễn Du, Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Trần Hưng Đạo có giá đất cao nhất là 37,8 triệu đồng/m2. Các tuyến đường loại II ở vị trí 1 của thành phố Thủ Dầu Một có giá đất dao động từ 20-25 triệu đồng/m2.

So với Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019, giá đất tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ có mức tăng lần lượt như sau:

1. Thành phố Thủ Dầu Một tăng bình quân 50%;

2. Thị xã Thuận An và thị xã Dĩ An tăng bình quân 95%;

3. Thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên tăng bình quân 60%;

4. Huyện Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên tăng bình quân 80%;

5. Huyện Phú Giáo và Dầu Tiếng tăng bình quân 45%.

Như vậy, Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024 điều chỉnh giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường theo quy định tại Điều 112 của Luật Đất đai, tăng bình quân 70% so với Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 và bằng bình quân 80% so với giá đất phổ biến trên thị trường.

Quyết định cũng thêm 27 đoạn, tuyến; nâng Hệ số điều chỉnh (Đ) 45 tuyến; giảm hệ số 02 tuyến; nâng loại đường 5 tuyến; đính chính, đổi tên đường 21 tuyến; điều chỉnh điểm đầu, điểm cuối 5 tuyến.

Bảng giá đất tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2024 tiếp tục khắc phục những điểm chưa phù hợp được phát hiện qua kết quả điều tra, khảo sát giá chuyển nhượng phổ biến trên thị trường và trong quá trình thực hiện, áp dụng bảng giá đất. Giúp tăng thu ngân sách nhà nước từ các khoản thu về đất như lệ phí trước bạ nhà đất, thuế thu nhập chuyển nhượng bất động sản… và tránh thất thoát tài sản nhà nước.

Đối với công tác quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội sau này; xóa bỏ khoảng cách chênh lệch giữa giá đất bồi thường và nghĩa vụ tài chính…tránh việc khiếu nại, khiếu kiện và thanh, kiểm tra trong thời gian qua.

Việc tăng giá đất, nhất là tại khu vực đô thị sẽ góp phần giãn dân ra khu vực ngoại thành, vì giá đất tăng sẽ tạo áp lực tài chính lên đền bù giải phóng mặt bằng đối với nhiều doanh nghiệp, dẫn đến lựa chọn các địa điểm đầu tư xa trung tâm để triển khai dự án thuận lợi hơn, góp phần phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội ở những khu vực đó. Giúp các chủ thể sử dụng đất có thể ước tính được chi phí về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trước khi thực hiện dự án đầu tư, giúp các chủ đầu tư hạn chế các rủi ro trong quá trình đầu tư và tạo môi trường đầu tư lành mạnh.

Xem chi tết Bảng giá đất Bình Dương năm 2020.

Nguồn: https://www.binhduong.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen/2019/12/57-gia-dat-binh-duong-cao-nhat-37-8-trieu-dong-m