Home Canh Bao đoi Tuong Lua đao Gia Danh Canh Sat Pccc Va Cnch Canh Bao đoi Tuong Lua đao Gia Danh Canh Sat Pccc Va Cnch

Canh Bao đoi Tuong Lua đao Gia Danh Canh Sat Pccc Va Cnch

Canh Bao đoi Tuong Lua đao Gia Danh Canh Sat Pccc Va Cnch

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước, nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH đã liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp, thậm chí đến trực tiếp để lừa đảo bán tài liệu, yêu cầu tổ chức các lớp tập huấn PCCC và CNCH nhằm trục lợi.